Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Összefoglaló a TEMI 25 éves működéséről

A TEMI 25 éve

 

A rendszerváltás előtt a szakszervezetek kezelésében és működtetésében, nagyvállalatok támogatásával országosan 250 művelődési ház, könyvtár és művészegyüttes végezte kulturális tevékenységét.

 

A rendszerváltást követően ezek a fenntartók, működtetők megszűntek, vagy a továbbiakban   - igen kevés kivételtől eltekintve - nem vállalták a közművelődési intézmények fenntartását, támogatását, kivonultak ebből a szerepkörből.

 

1990. november 27-én azzal a céllal alakult meg a Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete /SZMMIE/, hogy a magukra maradt, nem önkormányzati fenntartású, de a lakosság számára is szolgáltatást nyújtó volt szakszervezeti és munkahelyi művelődési intézményeket tömörítse, egységbe szervezze és ellássa kulturális érdekvédelmüket.

 

Ezek a kulturális szervezetek a nemzeti kulturális örökség részét képező civil és társadalmi szerveződésű, a kulturális törvény által meghatározott alapfeladatokat és szolgáltatásokat ellátó önálló, vagy részben önálló származtatott jogi személyiségű, alapítványi vagy egyesületi formában működő művelődési házak, könyvtárak, művészegyüttesek voltak.

 

Ezt a törekvést támogatta az állam - és a mindenkori kulturális minisztérium is -, amikor a költségvetésben elkülönítetten és garantáltan, a volt szakszervezeti és munkahelyi művelődési intézmények számára un. működési támogatást biztosított, s ennek az összegnek pályázati keretek közötti felosztására a Szakszervezeti Munkahelyi Intézmények Egyesületét bízta meg.

Igazán nagy eredmény volt, amikor 1992-ben sikerült elérni, hogy a minisztérium költségvetési fejezetében – külön soron – biztosította  az SZMMIE működési támogatását.

 

Az Egyesület – megalakulása óta – szakadatlan küzdelmet vív a megmaradásért, a művelődési házakban, könyvtárakban, művészeti együttesekben felhalmozott kulturális értékek megmentéséért, a szolgáltatások nyilvánossá tételéért, a mélyen beágyazódott kulturális hagyományápolás és őrzés továbbviteléért, és ezek feltételéért; a közművelődési feladatok financiális hátterének kiszámítható megteremtéséért.

 

Az intézményekben folyó kulturális tevékenység és szolgáltatások fenntartása hozzájárul a helyi közösségek és civil szervezetek művelődési kínálatához, a települések népességmegtartó erejének növeléséhez.

Számos helyen ma már a mi intézményeink /művelődési házak, könyvtárak, művészegyüttesek/ az egyedüli kulturális szolgáltatók, így az egyetlen művelődési lehetőség, a közösségi élet és a közéleti aktivitás még megmaradt színtere.

 

2000-ben a szervezet nevet változtatott, új neve

Területi Művelődési Intézmények Egyesülete /TEMI/ lett.

 

Meggyőződésünk szerint a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete szervezetei által végzett kulturális tevékenység a magyar kulturális örökség része, és néhány intézmény /már 100-150 éve tartó/ működése a szakmai örökség alapintézménye.

 

1997-ben a TEMI Vezetősége saját díjat alapított,

„Közösségi Művelődésért” díj néven, azon kollégák részére, akik tevékenységükkel kiemelkedően szolgálták a korszerű művelődést és a művészeti ízlés fejlesztését.

 

Ezt a díjat 2015-ben az egyesület meghatározó személyisége Urbán Gyula emlékére, aki 1993-tól 2006-ban bekövetkezett haláláig a TEMI elnökeként fáradhatatlanul tevékenykedett az egyesület létrehozása, majd működése, fennmaradása érdekében - Urbán Gyula Közösségi Művelődésért Díj -névre változtatta.

A kitüntetés adományozásában minden évben 3-4 kolléga részesül.

 

Az egyesülethez tartozó intézmények, bár lecsökkent létszámmal -, de éppoly lelkiismeretes és színvonalas szakmai munkával, mint 25 éve a kezdetekkor – végzik továbbra is a feladatukat, melynek bizonyítéka, hogy  évente több mint három és félmillióan látogatják rendezvényeinket, programjainkat.

 

A TEMI Elnöksége a hozzánk tartozó kollégáknak az eddigiekhez hasonló, további sikeres és eredményes munkát kíván!

 

Kenese Szilvia

elnök

 

Az összefoglaló letölthető a: http://www.vmuvhaz.eoldal.hu/cikkek/letoltheto-dokumentumok.html oldalról